Peili™ -käyttäytymisprofiili

20.3.2018 - 21.4.2018
Kouvola

Aika: Orientaatio ti 20.3.2018 klo 17-20, valmennus la 21.4.2018 klo 9–16

Peilivalmentaja: KM, sosiaali- ja terveysalan opettaja, ammatillinen erityisopettaja, sairaanhoitaja, hypnoosi- ja rentoutusohjaaja, ajattelu- ja oppimistaitojen opettajakouluttaja Tuija Eloranta

Peilikäyttäytymisprofiilin oikeudet Suomessa omistaa Integro Peili Consulting. Peilivalmentajina toimivat Integron valtuuttamat kouluttajat.

Peili™-käyttäytymisprofiilin tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta ja kykyä ymmärtää sekä kohdata erilaisuutta. Käyttäytymisprofiilin avulla voidaan kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä rakentaa luottamusta. Kun ihminen oppii tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisuutta, on hänellä mahdollisuus toimia aiempaa tietoisemmin.

Peilin tyypillisiä käyttöalueita ovat esimiestyössä kehittyminen, erilaisuuden johtaminen, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen, johtoryhmätyöskentely, muutosten läpivienti ja työhyvinvoinnin edistäminen. Käyttäytymisprofiilia käytetään pääasiassa ryhmävalmennuk-sissa, mutta se soveltuu myös syventämään yksilön coachingprosessia.

Erilaisuus menestystekijäksi

Ihmisten luontainen erilaisuus on kaikille tuttu ja jokapäiväinen asia. Erilaisuus tulee esiin käyttäytymisessä, erilaisissa tavoissa toimia, reagoida ja ajatella. Ryhmässä ihmisten erilaisuus parantaa ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa sekä lisää luovuutta ja ryhmän sisäistä oppimista. Erilaisuus voi tuoda mukanaan myös haasteita ja jännitteitä, kun asioita tarkastellaan eri näkökulmista. Jotta ihmisten erilaisuus voidaan aidosti hyödyntää, on erilaisuus ensin tunnistettava, ymmärrettävä ja otettava käyttöön voimavarana.

Tässä prosessissa merkittävänä apuna toimii Peili-käyttäytymisprofiili. Peili-käyttäytymisprofiili on turvalliseksi koettu valmennustyökalu, joka kuvaa ihmisten erilaisia toimintatapoja. Työkalu on laajasti sovellettavissa, ja tulokset sisältävät itsearvion lisäksi aina myös muiden henkilöiden antamat palautteet.

Yhteinen ymmärrys

Peili-käyttäytymisprofiili antaa yhteisen kielen arjesta tutuille yhteistyön ilmiöille. Yhteinen ymmärrys on lähtökohta vuorovaikutustaitojen ja toimintakulttuurin kehittämiselle. Viitekehys on helppo oppia ja siitä on apua erityyppisten ihmisten kanssa työskentelyssä.

Eri palauteosiot laajentavat näkökulmaa

Peili-käyttäytymisprofiili sisältää kolme eri palauteosiota:
- Käyttäytymistyylipalaute on kaiken perusta. Se kuvaa sekä yksilön että ryhmän luontaista toimintatapaa. Erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen auttaa tunnistamaan kehityskohteita, avaa uusia näkökulmia ja tuo ihmisten vahvuudet esille.
- Kohtaamiskykypalaute mittaa ryhmän ja yksilön yhteistyökykyä - kykyä mukautua muuttuviin olosuhteisiin ja erilaisiin ihmisiin.
- Luottamuspalaute puolestaan kertoo, miten luottamus rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten sitä voi vahvistaa. Luottamuspalaute kuvaa neljää osa-aluetta eli suoraa, uskottavaa, avointa ja hyväksyvää käyttäytymistä suhteessa toisiinsa.

Peilikuva paljastaa vuorovaikutustaidot

Ihmisen käsitys omasta toimintatavastaan ja vuorovaikutustaidoistaan on usein jossain määrin erilainen kuin muilla ihmisillä. Siksi pelkästään itsearvioon perustuvat tulokset antavat usein vaillinaisen kuvan ja epäonnistuvat siksi kehitystavoitteiden määrittelyssä. Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö ei ole itse tunnistanut!

Kehitys voi alkaa vasta sitten, kun tiedät, missä oikeasti olet.

Lisätietoja
Tehostamo:
PeiliConsulting


Osallistumismaksu 400 €.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä, perimme koko maksun.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 6.3.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot