Mentalisaatioon perustuva terapia

17.10.2018 - 19.10.2018
Kouvola

Aikataulu: 17. - 19.10.2018 klo 9 - 16

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään mentalisaationäkökulmaa työtapoihinsa. Aiempaa kokemusta mentalisaatiokoulutuksista ei tarvita, toisaalta aiemmat koulutukset eivät sulje pois tähän koulutukseen osallistumista. Osallistujilla on toivottavaa olla mahdollisuus soveltaa oppimaansa potilas-, ihmissuhde- tai ohjaustyöhön.

Kouluttajat: Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council) ja
Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja

Koulutuksen tavoite: Koulutuspäivien tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä mentalisaatiosta itsessä ja keskeisissä vuorovaikutussuhteissa sekä tarjota areena, jossa voi pohtia, miten tätä työskentelytapaa voi käyttää omassa työssä sekä tiimityössä omassa organisaatiossa.

Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia?

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, kykyä olla selvillä tasapainoisesti omista ja toisen tunteista ja ajatuksista. Mentalisaation kehitys ymmärretään varhaiseen vuorovaikutukseen kuuluen kiintymyssuhdeteoriasta käsin. Mentalisaatioon perustuvassa terapiassa (MBT) keskeistä on puutteellisen mentalisaatiokyvyn kehityksen käynnistäminen ja edistäminen. Kun säännöllisessä hoitosuhteessa on kehittynyt riittävän turvallinen kiintymyssuhde, sen pohjalta on mentalisaatiota edistävin tekniikoin mahdollista auttaa potilasta rakentamaan toimivaa mentalisaatiokykyä.

Näyttöön perustuvana multimodaalisena hoitona (sisältää yksilöhoidon ohella myös ryhmähoito-osion) MBT edistää potilaan kykyä työskennellä ryhmässä ja sitä kautta hänen sosiaalisia taitojaan eri tavalla verrattuna pelkkään yksilöterapiaan. Sovellamme psykofyysisen psykoterapian hoitomenetelmiä osana hoitokokonaisuutta YTHS:ssa toteutettavassa mentalisaatioon perustuvassa ryhmähoidossa. Käytämme luotettavia, osin uusia mentalisaatiokyvyn mittareita apuna muutoksen havainnoinnissa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää yhden luentopainotteisen päivän ja kaksi kokemuksellista päivää, yhteensä 24 opetustuntia. Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja toiseen syventävään osioon myös ennakkotehtäviä.

Osa 1. Luento-osuus
-  Mentalisaatioon perustuvan terapiamenetelmän esittely (sisältäen yksilö- ja ryhmämuotoisen terapian)
-  Kliinisten yksilöterapiaesimerkkien esittely
-  Mentalisaatioryhmän rakenteen ja toimintatapojen esittely
-  Mentalisaatioryhmän tulosten esittely
-  Yhteiskeskustelu

Osa 2. Kokemuksellinen syventävä osuus
-  Implisiittiseen (sanattomaan) ja eksplisiittiseen (sanalliseen) mentalisaatioon tutustumista harjoitusten avulla
- Oman ja toisen mentalisaatiokyvyn tarkastelua ennakkotehtävien ja harjoitusten avulla
-  Kokemuksen ryhmässä mentalisaatiokyvyn havainnoimisesta ja kehittämisestä
-  Implisiittisen ja eksplisiittisen mentalisaation tavoittamisen työnohjaustilanteessa
-  Mentalisaatioryhmän käytäntöihin tutustumista siten, että työtapaa on mahdollista lähteä  soveltamaan omassa työssä ja osana työryhmätyöskentelyä työnohjauksen tukemana

Koulutusryhmän maksimikoko on 16 osallistujaa, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujilta edellytetään sitoutumista kaikkiin koulutuspäiviin.

Osallistumismaksu 480 €.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä, perimme koko maksun

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 3.10.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot