Ajankohtaista varojen siirtoverotuksesta

17.10.2017 klo. 09:00 - 16:00
Kouvola

Perintö-, lahja-, varainsiirto-, kiinteistö- ja luovutusvoittoverotus

Kohderyhmä: kaikki, jotka työssään hoitavat toimeksiantoja liittyen yksityishenkilöiden varallisuudensiirtoihin

Kouluttaja:
Vero-oikeuden dosentti, KTT Timo Räbinä

Timo Räbinä on työskennellyt noin 20 vuoden ajan Verohallinnon eri tehtävissä ja valtiovarainministeriössä. Lisäksi hän opettaa vero-oikeutta yliopistoissa ja eri oppilaitoksissa. Hän on myös julkaissut lukuisia verotusta koskevia teoksia ja artikkeleita eri julkaisuissa.

PÄIVÄN OHJELMA

Klo
9.00 Varojen verotukseen liittyvä uusin sääntely sekä verotusmenettelyn ajankohtaisia kysymyksiä
- Perintö- ja lahjaverotuksen uudistukset vuoden 2017 alusta
- Metsälahjavähennys tuloverotuksessa
- Hallitusohjelman jatkototeutus (pääomatulojen verotuksen mahdolliset uudistukset tällä hallituskaudella)
- Verotusmenettelyä ja muutoksenhakua koskevat säännösmuutokset, ennakkoratkaisu ja
muuttuneet olosuhteet

10.00    Tauko

10.15 Kiinteistöveron ajankohtaiskatsaus
 - Veroperusteiden muutokset, kiristyvä verotus ja veron ohjausvaikutuksen lisääntyminen
 - Uusi oikeuskäytäntö, mm. ns. kaksitasokaava, kiinteistön käsite, pysäköintihallit, palvelutalot, käyvän arvon ja verotusarvon suhdetta koskevaa käytäntöä, kohtuullistamissääntö

11.30 Lounastauko

12.30 Perintö- ja lahjaverotuksen ajankohtaiskatsaus
 - Veroperusteiden muutokset, Sukupolvenvaihdosta koskevaa uusinta käytäntöä, mm.
♦ yritysvarallisuuden edelleen luovutus – osakevaihto ja muut yritysjärjestelyt                
♦ yritystoiminnan jatkaminen
♦ PerVL 18.3 § ja 55 §, kun yritys lunastaa yhtiöstä luopuvan osakkeet
♦ erilajiset osakkeet ja 10 %:n vähimmäismäärä
♦ yritysvarallisuuden käsite – ns. taseen purkaminen
- SVOP-rahasto ja lahjaverotus
- Trusteihin liittyviä kysymyksiä
- Immateriaalioikeudet perintö- ja lahjaverotuksessa
- Vakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin liittyvää uusinta käytäntöä
- Osakkeiden arvostaminen ja lunastuslauseke
- Suosiolahja vs. ennakkoperintö perintö- ja lahjaverotuksessa

14.00     Tauko

14.20 Varainsiirtoverotuksen ajankohtaiskatsaus
 - Vastikkeen käsite
 - Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus
 - Kiinteistön käsite
 - Kauppakirjan oikaisut
 - Kiinteistöyhtiö vs. liiketoimintaa harjoittava yhtiö
 - Osituksen ulkopuoliset varat, kuolinpesän osakkaiden keskinäiset kaupat

15.15. Luovutusvoittoverotuksen ajankohtaiskatsaus
- Yhtiövastike luovutusvoiton verotuksessa
- Pääomalaina ja luovutusvoiton verotus
- Sukupolvenvaihdosta koskevaa uutta käytäntöä
- Oman asunnon myyntivoittoa koskevaa uutta käytäntöä
- Yhteisomistussuhteen purkaminen – vaihto vai ei
- Hallintaoikeus ja luovutusvoiton verotus

16.00     Koulutuspäivä päättyy


Osallistumismaksu 195 €.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai jää kokonaan tekemättä, perimme koko maksun.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 3.10.2017 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Laskutustiedot
Tilastotiedot