Tilastotieteen johdantokurssi 5 op (UEF)

13.10.2017 - 31.12.2017
Kouvola

Opintojakso on suunnitteilla syyslukukaudelle 2017. Tarkemmat tiedot selviävät myöhemmin.

Osaamistavoitteet: Kurssilla tutustutaan havaintoaineiston hankintamenetelmiin ja sen problematiikkaan, perehdytään havaintoaineiston kuvailumenetelmiin sekä tutustutaan tilastollisen päätöksenteon perusteiden periaatteisiin.

Sisältö: Opiskelija oppii kuvailemaan havaintoaineiston tunnuslukujen ja kuvioiden avulla sekä tarkastelemaan kahden muuttujan välistä riippuvuutta ristiintaulukon ja hajontakuvion avulla. Opintojaksolla tutustutaan myös havaintoaineiston hankintaan liittyen erilaisiin tutkimusasetelmiin, tilastollisen koesuunnittelun periaatteisiin ja otantatutkimuksen perusmenetelmiin. Lisäksi käsitellään todennäköisyyslaskennan perusteita ja todennäköisyysjakaumia.

Suoritustapa: Luennot 34 t, pienryhmäopetus 14 t ja kirjallinen kuulustelu

Oppimateriaali: Luentomoniste

Arviointi: Suoritus arvioidaan asteikolla 0-5.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu (ilmoitetaan myöhemmin)

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 30.9.2017 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Laskutustiedot
Tilastotiedot