RAPEVA® - Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -koulutus (15 op)

8.3.2018 - 16.8.2018
Kouvola

Lähijaksojen aikataulu: 8.–9.3., 10.–11.4., 21.–22.5. ja 15.–16.8.2018 klo 9-16

Kohderyhmä
Koulutus on kohdennettu erityisesti henkilöille, joilla on jo kokemusta/koulutusta ratkaisukeskeisestä työotteesta. Soveltuu hyvin jatkokoulutukseksi esim. ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen käyneille.

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja heidän perheidensä parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, jotka toimivat perheiden kanssa. 

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 2. asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta, perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Suositellaan, että hakijalla on perustiedot ja -opinnot sekä kokemusta ratkaisukeskisestä työotteesta.
 
Koulutuksen johtaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola

Pääkouluttaja
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä

Vierailevat kouluttajat
YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP) Taina Laane
Sairaanhoitaja, perheterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja Pentti Suorsa

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja työskenneltäessä perheiden kanssa, joissa on erityislapsia, -nuoria tai -aikuisia. Tavoitteena on ohjata perhettä löytämään omat vahvuutensa ja taitonsa ja miten ottaa nämä taidot perheen käyttöön. Koulutuksen tavoitteena on työstää ja ohjata perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä perhevalmennuksen prosessia. Oman asiantuntijuuden ja oman valmentaja - minän kehittämistä sekä hiljaisen tiedon jakamista harjoitetaan tiiviisti koko koulutuksen ajan.

Tavoitteena on syventää opiskelijalla jo olemassa olevaa tietoa ja taitoa ratkaisukeskeisyydestä ja positiivisesta psykologiasta sekä vahvistaa voimavarasuuntautunutta ja arvostavaa työotetta. Samoin tavoitteena on vahvuuksien, sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen tunnistamista, työstämistä sekä vahvistamista.

Kuvaus
Perhevalmentaja toimii valmentajana perheiden parissa, joilla on haasteita toiminnanohjauksen taitojen kanssa ja / tai perheenjäsenillä on neuropsykiatrisia haasteita. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. 

Lähijaksojen sisältö
Jokaisella lähijaksolla asiantuntija-alustus, työnohjaus / -harjoitus, toiminnallisia harjoituksia.

1. lähijakso
Ratkaisukeskeisyyden ja arvostavan vuorovaikutuksen syventäminen
Perhe…mikä perhe on? 
2. lähijakso
Positiivisen psykologian syventäminen
Narratiivisuus; perheen tarina 
3. lähijakso
Tunnetaidot; tunnekieli, sanaton viestintä
Sosiaaliset taidot; itsetuntemus, identiteetin vahvistaminen 
4. lähijakso
Verkostot; yhteistyö viranomaisten kanssa, laki, palvelut
Kokoavaa toiminnallista harjoittelua

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää
- valmennusharjoittelu perheen kanssa (vähintään 5 tapaamista)
- kirjalliset välitehtävät
- vertaisryhmätyöskentely
- valmennusasiakkaan prosessikuvaus

Avainsanat:
Perhevalmennus
Ratkaisukeskeisyys
Voimavarat
Arvostava vuorovaikutus
Vahvuudet

Osallistumismaksu 1.850 €. (Voi maksaa useassa erässä.)

Ryhmään otetaan 18 hakuehdot täyttänyttä opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli peruutus tapahtuu sen jälkeen, kun on vastaanottanut koulutuspaikan tai kun koulutus on jo käynnistynyt, veloitamme koko maksun.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 15.2.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 0400 754 682
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot