Psykiatrinen lastensuojelutyö (5 op)

24.10.2017 - 13.2.2018
Kouvola

Lähiopetusjaksot: 24.,-25.10., 21.-22.11., 12.-13.12.2017 sekä 22.1. ja 13.2.2018 klo 9-16

Taustaa: Lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian välinen yhteistyö on pitkään ollut eräs lastensuojelun kesto-ongelmista. Osalla lastensuojelun asiakkaiden vanhemmista voi olla psyykkisiä ongelmia. Biologisten vanhempien mielenterveys- ja päihdehäiriöiden vähentämisellä voidaan vaikuttaa merkittävästi lasten ennusteeseen.

Tämä koulutuskokonaisuus on suunniteltu nimenomaan psykiatrian ja lastensuojelun rajapintaan edistämään yhteistyötä, jotta kaikki lasten hyväksi tehtävä työ olisi johdonmukaisesti samansuuntaista. Suuri osa lapsen ja nuoren psykiatriselta vaikuttavista oireista on hoidettavissa ilman medikalisointia – sosiaalipedagogisin keinoin systeemisesti terapeuttisella työotteella.

Kohderyhmä: Lastensuojelun laitokset, kuten lastenkodit, perhekodit ja ammatilliset perhekodit sekä muut toimijat (esimerkiksi kuntien, kaupunkien ja muiden tahojen lastensuojelutyötä tekevät yksiköt ja yhdistykset tai järjestöt), jotka työskentelevät lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnassa.

Kouluttajat

Jussi Sutinen
Psykoterapeutti (et), Perheterapeutti, lapsiperheiden ja lastensuojelun piirissä olevien lasten auttamismenetelmien asiantuntijakouluttaja, kirjallisuusterapeutti ja kirjailija

Jani Lehtinen
Psykologian maisteri, Laillistettu kliininen psykologi, Kouluttajapsykoterapeutti, Pari- ja perheterapeutti, Lähihoitaja, Liikunnanohjaaja

Franz Schnider
Senior Adviser, Executive Coach, Työnohjaaja, Uskonnon ja filosofian lehtori, Monikulttuurisen ohjauksen asiantuntijakouluttaja

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja toimia tilanteissa, joissa lapsi, nuori ja/tai heidän vanhempansa oireilevat psyykkisesti. Osallistujat saavat tietoa erilaisten psyykkisten oireilujen taustoista ja siitä, miten psyykkisistä oireista kärsivä asiakas tulisi kohdata. Tavoitteena on myös, että osallistujilla olisi selkeämpi kuva lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta. Koulutus pätevöittää henkilöstöä, nostaa entisestään yksikön hoidon kokonaistasoa ja auttaa täsmentämään lastenpsykiatrisen ja nuorisopsykiatrisen konsultaation fokusta ja tarvetta.

Koulutus koostuu kolmesta moduulista
1. Vaativan psykiatrisen lastensuojelutyön perusteet 2 op
2. Vaativan lastensuojelutyön psykologinen metodiikka 2 op
3. Aikuispsykiatriaa lastensuojelutyön ammattilaisille 1 op

1. Vaativan psykiatrisen lastensuojelutyön perusteet 2 op
 - Perustiedot elämänkaaresta, lapsuuden, nuoruuden ja varhaisaikuisuuden psykoemotionaalinen kehitys ja kehityksen häiriöt biopsykososiaalisen mallin mukaan
 - Psykiatrinen tautiluokitusjärjestelmä, psyykkiset ja neuropsykiatriset häiriöt
 - Perustiedot lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisista hoitomahdollisuuksista
 - Perusvalmius akuuttien psykiatristen oireiden kohtaamiseen
 - Perustiedot psykiatrisesta lääkehoidosta ja psykoterapeuttisesta hoidosta
 - Perustiedot psykiatriaan liittyvästä lainsäädännöstä ja oikeuspsykiatriset näkökohdat

2. Vaativan lastensuojelutyön psykologinen metodiikka 2 op
- Kikkoja konstikkaaseen käytökseen – Keinoja kannattavaan kasvatuskeskusteluun
- Keinoja kiukun hallinnan ohjaukseen
- Oikeanlainen vs. vääränlainen lapsen varjelu
- Milloin hoito voi ylläpitää tai pahentaa häiriötä
- ”Normaali oireilu” vs. ”huolestuttava oireilu”
- Impulssikontrollin ja käytöksen harjoittaminen
- Keinoja koulunkäyntihaluttomuuteen
- Lomakkeita ja menetelmiä käytöshäiriön ja aggressiivisen käyttäytymisen arviointiin
- Päihderiippuvuudet, Internet- ja tietokonepeliriippuvuus ym. toiminnalliset riippuvuudet
- Yksilö- ja ryhmäohjausmenetelmiä ja käytänteitä
- Perheterapeuttinen työote ja systeemisesti terapeuttinen työote
- Toiminnalliset työskentelytavat lasten ja nuorten ohjauksessa
- Tunnekeskeiset työtavat lasten ja nuorten ohjauksessa

3. Aikuispsykiatriaa lastensuojelutyön ammattilaisille 1 op
 - Aikuispsykiatrian tautiluokitusjärjestelmä – oiretta, persoonallisuutta, ilmaisua vai sairautta
 - Päihdeongelmien yhteys psykososiaalisiin ongelmiin
 - Kriisit ja traumat aikuisen kliinisessä statuksessa
 - Perustiedot aikuisten psykiatrisista hoitomahdollisuuksista
 - Perhettä kunnioittava ja ihmisestä välittävä hoitoon ohjaus ja motivointi

Järjestäjät: Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Suomen Psykologinen Instituutti ja Kymenlaakson kesäyliopisto.

Osallistumismaksu:
950 €, kun osallistujia on 16-24
850 €, kun osallistujia on 25-29
750 €, kun osallistujia on 30 tai enemmän

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta ja mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä, perimme koko maksun.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 4.10.2017 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Laskutustiedot
Tilastotiedot