Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op (TY)

1.2.2019 - 31.5.2019

Opintojakso soveltuu erityisesti terveydenhuollossa ja sen lähialoilla työskenteleville ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Se sopii myös alan opiskelijoille.

Turun yliopistossa opintojakso on osa Asklepios-ohjelman (15 op) -opintoja. Opintojakson voi liittää myös osaksi Turun yliopiston Monikulttuurisuus perusopintoja (25 op). Opintojakso hyväksytään Lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin.


Sisältö

Tutustutaan verkkoluentojen, kirjallisuuden, oppimispäiväkirjan ja tuutoritapaamisten avulla monikulttuurisiin kohtaamisiin terveydenhuollossa ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden merkitykseen näissä kohtaamisissa. Käsitellään sitä, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, eli myös ammattilaisen, käsityksiin terveydestä ja sairaudesta.

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää, että henkilön kulttuurillisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään ja sairaudestaan, ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta terveydenhuollon potilaskohtaamisissa.

Opintosuoritukset
Aktiivinen osallistuminen opintoryhmätapaamisiin
Essee

Toteutustapa: Verkkoon tallennetut luennot 3 t, opintoryhmätapaamiset 2 x 3 t sekä itsenäinen opiskelu

Luento: LL Valentina Oroza, Onko kulttuurieroilla merkitystä terveydenhuollon kohtaamisissa?
Luento: Jenny Paananen, Vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla

Kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:

- Kleinman, Arthur & Benson, Peter (2006). Anthropology in the Clinic: The Problem of Cultural Competency and How to Fix It. PLoS Med 3 (10): 1673 - 1676 .
- Schouten, BC. & Meeuwesen. L. (2006). Cultural differences in medical communication: a review of the litera-ture. Patient Education and Counseling. 64:1 - 3, 21 - 34.
- myöhemmin ilmoitettava valinnainen kirjallisuus


Maksut:
Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu (ilmoitetaan myöhemin) + Turun yliopiston avoimen yliopiston maksu 30 €

Opintokokonaisuuden aikataulu ilmoitetaan syksyn 2018 aikana.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 18.1.2019 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot