Finanssioikeuden perusopinnot 25 op (UEF)

1.2.2018 - 31.7.2019
Kouvola

Finanssioikeuden opinnot valmentavat opiskelijoita toimimaan paitsi verohallinnon monipuolisissa ja haasteellisissa tehtävissä myös vero-oikeuden asiantuntijatehtävissä tilintarkastusyhteisöissä sekä muissa yrityksissä ja yhteisöissä.

Opinnot on tarkoitettu kaikille oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää oikeudellista osaamista juridista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Moni avoimen yliopiston oikeustieteiden opiskelijoista opiskelee tutkintotavoitteisesti, mutta myös ammatillisena täydennyskoulutuksena yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia.

Opiskelu on joustavaa etä- ja itseopiskelua. Opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä Itä-Suomen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Opintojen tueksi järjestetään tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä. Kysy aikataulua toimistostamme.

OPETUSSUUNNITELMA


5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op

Aika: Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
ma 20.11.17 klo 16.00-20.00
ma 15.01.18 klo 16.00-20.00
ma 05.03.18 klo 16.00-20.00
pe 20.04.18 klo 08.00-12.00
pe 15.06.18 klo 08.00-12.00

Tavoite: Opiskelija tuntee verotuksen keskeiset käsitteet sekä tärkeimmän verolainsäädännön kuten tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen, kiinteistöverotuksen ja varainsiirtoverotuksen sekä verotusta koskevien menettelytapa- ja muutoksenhakukysymysten yleispiirteet. Sama koskee myös finanssihallinto-oikeutta.

Sisältö: Verolainsäädännön keskeinen sisältö.

Suoritustapa: Kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen oikeustieteiden yleisenä tenttipäivänä.

Oppimateriaalit:
Myrsky – Svensk, Vero-oikeuden oppikirja, 2016
Myrsky, Suomen veropolitiikka, 2013 (ilman viimeistä lukua ja alaviitteitä, ei lueta osaa VI)

Säädökset
Keskeiset:
Tuloverolaki (1535/1992)
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (1142/2005)
Oheiset:
Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968)


5311205 Henkilöverotuksen perusteet 5 op

Aika: Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
18.12.17 ma 16.00-20.00
05.02.18 ma 16.00-20.00
09.04.18 ma 16.00-20.00
04.06.18 ma 16.00-20.00

Tavoite: Opiskelija tuntee verotettavan tulon laskemisen henkilökohtaisen tulon tulolähteessä yksityiskohtaisesti sekä pääpiirteet ennakkoperinnästä ja näitä koskevan lainsäädännön.

Sisältö: Henkilöverotuksen keskeinen sisältö.

Suoritustapa: Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä.

Oppimateriaalit:
Myrsky - Räbinä, Henkilökohtaisen tulon verotus, 2014.

Säädökset:
Keskeiset:
Tuloverolaki (1535/1992)
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (1142/2005)
Ennakkoperintälaki (1118/1996)


5311206 Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op

Aika: Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.17 pe 08.00-12.00
05.02.18 ma 16.00-20.00
23.03.18 pe 08.00-12.00
07.05.18 ma 16.00-20.00

Tavoite: Opiskelija tuntee verotettavan tulon laskemisen elinkeinotulolähteessä (ml. tappiontasaus) ja sen jakautumisen yrityksen omistajien verotettavaksi tuloksi eri yritysmuodoissa sekä veron määrän laskemisen yksityiskohtaisesti ja näitä koskevan lainsäädännön.

Sisältö: Yritysverotuksen keskeinen sisältö.

Suoritustapa: Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä. 

Oppimateriaalit:
Myrsky – Malmgrén, Elinkeinotulon verotus, 2014.

Säädökset:
Keskeiset:
Tuloverolaki (1535/1992)
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (1142/2005)
Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968)
Laki konserniavustuksesta verotuksessa (825/1986)
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista (1262/1993)

Oheiset:
Kirjanpitolaki (1336/1997) ja -asetus (1339/1997)


5311207 Arvonlisäverotuksen perusteet 5 op

Aika: Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
20.11.17 ma 16.00-20.00
09.04.18 ma 16.00-20.00
18.05.18 pe 08.00-12.00
15.06.18 pe 08.00-12.00

Tavoite: Kokonaiskuva arvonlisäverotuksesta ja muusta kulutusverotuksesta.

Sisältö: Arvonlisäverotuksen periaatteet ja perusteet.

Suoritustapa: Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä.

Oppimateriaalit
Äärilä – Nyrhinen, Arvonlisäverotus käytännössä, 2015, s. 27–332 ja 736–858.
Juanto – Saukko, Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, 2014.

Säädökset:
Arvonlisäverolaki (1501/1993)


5311208 Perintö- ja lahjaverotus 5 op

Aika: Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
23.10.17 ma 16.00-20.00
23.03.18 pe 08.00-12..00
07.05.18 ma 16.00-20.00
15.06.18 pe 08.00-12.00

Tavoite: Kokonaiskuva perintöihin ja lahjoihin kohdistuvasta verotuksesta ja verotusmenettelystä sekä kansainvälisestä perintö- ja lahjaverotuksesta.

Sisältö: Perintö- ja lahjaverotuksen oikeudellinen substanssi sekä siihen liittyvä lainsäädäntö.

Suoritustapa:
Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä.

Oppimateriaalit:
Puronen, Perintö- ja lahjaverotus, 2015 (11. uud. painos).

Säädökset:
Keskeiset:
Perintö- ja lahjaverolaki (378/1940)
Perintökaari (40/1965), luvut 1-7 ja luku 20
 

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 130 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 22.1.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot