Ketteräksi kirjaimista - Notkeaksi numeroista

20.9.2017 klo. 13:00 - 16:00
Kotka

Tässä toiminnallisessa koulutuksessa liikutaan ja  lauletaan, väännytään ja käännytään sekä pelataan ja hypitään Ketteräksi Kirjaimista, Notkeaksi Numeroista. Eli pulpetit ja pöydät sivuun ja liikkuen ja laulaen oppimaan!

Kohderyhmä:  Koulutus on suunnattu erityisesti yli 4-vuotiaiden lasten parissa toimiville varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityisopettajille, musiikkikasvattajille, liikuntaohjaajille sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille.

Kouluttaja: Menetelmän kehittäjä, lauluntekijä Minna Lappalainen, Laulau Oy

Tavoite     

- Tarjota osallistujille uusia, innostavia ja toiminnallisia työtapoja lapsen luki- ja matemaattisten taitojen perusvalmiuksien tukemiseen
- Innostaa laulun, kehollisuuden, liikkeen ja pelillisyyden hyödyntämiseen oppimisen tukena
- Antaa hyvä kokonaiskuva Ketteräksi Kirjaimista – Notkeaksi Numeroista -materiaalin ja pelien käyttömahdollisuuksista sekä Laulukirjaimet-menetelmän keskeisistä elementeistä
- ”Pakata” osallistujien ammatillinen reppu täyteen uusia leikkejä, lauluja ja pelejä sekä näiden erilaisia toteutustapoja osana oppimista
- Hahmottaa oppimista ja menetelmien käyttöä eri-ikäisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten näkökulmista
- Toteuttaa työtapoja eheyttävänä prosessina eri oppisisältöjä yhdistäen sekä laulaen, liikkuen, soittaen ja vuorovaikuttaen

Sisältö:        

Koulutuksessa perehdytään uudenlaisiin toiminnallisiin työtapoihin, jotka tukevat lukemaan ja kirjoittamaan oppimista sekä matemaattisten käsitteiden ja perustaitojen oppimista.

Tutustutaan monipuoliseen Ketteräksi Kirjaimista – Notkeaksi Numeroista -materiaaliin sekä sen peleihin ja leikkeihin, jotka tukevat luki- ja matikkataitojen lisäksi myös vuorovaikutus- ja kaveritaitoja, motoriikkaa ja ilmaisua sekä keskittymiskykyä ja ongelmanratkaisua. Valmiiden pelien ja leikkien lisäksi pohditaan materiaalin soveltavaa käyttöä sekä materiaalin monipuolisia mahdollisuuksia lasten omaan luovaan pelikeksintään.

Koulutuksessa tutustutaan myös Laulukirjaimet™ -menetelmään, jossa laulu, rytmi ja musiikilliset elementit on valjastettu innostavalla ja innovatiivisella tavalla kirjainten hahmottamisen ja piirtämisen tueksi kokonaisvaltaisessa ja toiminnallisessa prosessissa. Laulukirjaimet™ perustuu Laulau Oy:n kehittämään Laulupiirtämisen® -menetelmään.

Laulut, leikit ja pelit soveltuvat käytettäväksi niin varhaiskasvatuksessa, esi- ja alkuopetuksessa kuin erityisopetuksessakin eri ikäryhmille soveltaen. Koulutettavat menetelmät tukevat toimintaperiaatteiltaan kuntien ja koulujen Liikkuva Koulu -toimintaa.

Menetelmämateriaaleina toimivat Ketteräksi Kirjaimista – Notkeaksi Numeroista
-lattiapelimateriaali toimintavinkkeineen sekä Laulukirjaimet -materiaali (julk. syksyllä 2017). Materiaalit eivät sisälly koulutuksen hintaan. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä materiaalin hankintaa.

Osallistumismaksu 75 €.
 

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä, perimme koko maksun.
 

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 6.9.2017 mennessä.
Lisätietoja: Raija Hellekari
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: raija.hellekari@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot