Työnohjaus työelämän kehittämisen välineenä

27.03.2018

Kymenlaakson kesäyliopistossa on alkamassa syksyllä 2018 voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus. Koulutus järjestetään yhteistyössä Dialogic Oy:n kanssa. Dialogicin koulutuksista on valmistunut yli 700 työnohjaajaa eri puolella Suomea.

Suomalaisen työnohjauksen historia ulottuu 1950-luvulle, jolloin työnohjausta alettiin käyttää psykiatrisessa sairaanhoidossa, sosiaalityössä ja kirkon perheneuvonnassa. Työnohjaajien koulutusta alettiin kehittää 1970-luvulla. Nykyisin työnohjausta hyödynnetään lähes kaikilla toimialoilla ja sen on todistettu myös tieteellisesti olevan tehokas työyhteisöä kehittävä ja työssä jaksamista edistävä metodi. 

Työnohjaus tai prosessikonsultaatio on menetelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ja auttaa työelämään liittyvien kysymysten kohtaamista. Tavoitteena on tukea tavoitteellista työntekoa ja vahvistaa organisaation, työyhteisön tai yksittäisen työntekijän toimijuutta ja luovaa ongelmanratkaisua. Monesti työnohjausta käytetään myös muutos- ja kehittämisprosessien tukena.

Viimeisten vuosikymmenien aikana työnohjausta on hyödynnetty erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, mutta yhä useammin myös liike-elämässä.  Työnohjaus tai prosessikonsultaatio toteutetaan käytännössä siten,että organisaatio palkkaa ulkopuolisen, koulutetun työnohjaajan, jonka kanssa yhdessä määritellään työnohjauksen tavoitteet ja käytännöt. Suomessa valtaosa työnohjaajista tekee työnohjausta oman työnsä ohessa sivutoimisesti. Tosin viime vuosina yhä useampi koulutuksen käynyt työnohjaaja perustaa oman yrityksen tai aloittaa itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen.

Työnohjaajan ammattia ei virallisesti Suomessa ole, sillä sitä ei ole millään lailla yhteiskunnan taholta määritelty. Myöskään työnohjaajakoulutuksia ei ohjaa mikään lainsäädäntö. Suomen työnohjaajat ry on kuitenkin määritellyt minimikriteerit työnohjaajakoulutuksille. Kotkassa alkava koulutus täyttää kaikki Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit ja koulutuksen käynyt voi hakea Suomen työnohjaajien jäsenyyttä sekä käyttää ”nimikettä” työnohjaaja ja prosessikonsultti.

Lisätietoja Kotkassa alkavasta koulutuksesta