Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (25 op)

20.03.2017

Kymenlaakson kesäyliopistosta on valmistunut jo lähes 100 ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmentajaa. Kuvassa viimeisimmät, 9.3.2017 valmistuneet. Kurssilaisten keskuudessa oli loistava yhteishenki ja päätöspäivänä oli ilmassa niin iloa valmistumisesta kuin haikea olo yhteisten koulutushetkien päättymisestä. Yhteistä päättäjäishetkeä juhlistettiin herkuin ja kakkukahvein.

Lisäksi valmistumisensa merkiksi opiskelijat ideoivat ja teettivät itselleen koulutuksen teeman mukaisesti ”Huomaa hyvä” rannekorut. Tämä muistuttaa heitä yhteisistä hyvistä opiskeluhetkistä ja opintojen aikana saaduista tiedoista, kuinka myönteistä suhtautumista ja hyvän huomaamista viedään omaan työhön. Nyt heillä on työkaluja ohjata ja opastaa tukea tarvitsevia uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. 

Pääkouluttajana toimi erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Kaisa Vuorinen. Koulutuksen johtajana toimi psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Lisäksi koulutuksessa vieraili muita asiantuntijoita.

Koulutuksessa oli yhteensä 10 lähiopetuspäivää, jotka toteutettiin 2 päivän jaksoissa n. kuukauden välein. Lisäksi koulutukseen liittyi itsenäistä opiskelua ja erilaisia tehtäviä.  

Koulutus antoi monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Voisitko sinä olla seuraava ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja?

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.