Päiväkirja-blogi: Kuvan käyttäminen asiakastyössä -koulutus

02.01.2018

Joulukuun alussa Kymenlaakson kesäyliopistolla käynnistyi uutena pitkäkestoisena koulutuksena 3 op:n mittainen koulutus Kuvan käyttäminen asiakastyössä. Koulutus on suunnattu ohjauksellista asiakastyötä tekeville esim. työnohjaajille, terapeuteille, valmentajille, opinto-ohjaajille, opettajille, lastensuojelun työntekijöille sekä muissa opetus-, hoito- ja sosiaalialan ammateissa toimiville henkilöille.

Opettajana toimii Johanna Wahlbeck, kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry), taidefilosofi (FM) sekä Jyväskylän yliopistossa taidekasvatuksen tohtorikoulutettava. Johanna on itse kehittänyt oman monipuolisen kokemus- ja koulutustaustansa pohjalta tämän menetelmän koulutuksen erilaisten kuvallisten keinojen hyödyntämisestä asiakkaiden kanssa tehtävässä työssänsä. Kuvan kautta voidaan saada kirjaimellisesti näkyviin enemmän kuin sanoin. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan piirtää tavoitteet ylös, tarkentaa mielikuvia ja toiveita ja kommunikoida myös silloin, kun asiakas on vaitonainen tai jopa puhumaton.

Tässä blogissa seurataan 2.12.2017 Kouvolassa koulutuksen aloittaneen ryhmän tunnelmia ja vaiheita sekä kouluttajan että opiskelijoiden näkökulmasta. Ryhmä kokoontuu lähiopetukseen kuutena lauantaina ja niiden välissä opiskelijat tekevät itsenäisiä harjoituksia sekä ovat tarvittaessa yhteydessä toisiinsa. Koulutuksen tavoitteena on oppia soveltamaan kuvaa konkreettisella ja sopivalla tavalla omassa työssään jo koulutuksen aikana tutkivasti ja kokemuksellisesti oppien.

Seuraava ”Kuvan käyttäminen asiakastyössä” -koulutus alkaa Kymenlaakson kesäyliopistolla 12.1.2019.

    
 
Merkintä 1
Tunnelmia ensimmäisen lähiopetuskerran jälkeen, Johanna Wahlbeck:

”Lauantaina 2.12. saavuin Helsingistä Kouvolaan puoli yhdeksältä ja vastassa oli innokas ryhmä koulutettavia. Sukelsimme jo ensimmäisenä koulutuspäivänä sekä taideteoreettisiin syvyyksiin että käytännön kuvan tekemiseen. Harjoittelimme erityisesti kuvan katsomista.

Kuva yllättää aina tekijänsä ja menee logiikan tuolle puolen, kuvan aihepiiriä ei voi kontrolloida samalla tavalla kuin sanoja. On tärkeää voida keskustella asiakkaiden kuvista arvottamatta ja tulkitsematta niitä toisen puolesta. Ihmettely on olennainen osa yhteistä rikastavaa kuvan katsomista, sekä silloin kun kuva on itse tehty että esimerkiksi taidenäyttelyissä. Huumori on myös sallittua, sekä kuvaa tehdessä että katsoessa, ja saimmekin myös nauraa koulutuspäivän aikana.

Lopuksi kysyin myös palautetta ja ilokseni kuulin, etten ollut tuottanut pettymystä suuresta innostuksesta huolimatta, kuulemma päinvastoin, vaikka annoin ihan aimo annoksen kehittämistehtäviäkin heti ensimmäisenä kurssipäivänä. Tästä on hyvä ilolla jatkaa ensi vuoden puolella!”