Elinikäistä oppimista Kymenlaakson kesäyliopistossa

21.09.2017

"Oppia ikä kaikki”, sanoo sanalasku. Muuttuvassa ja alati kehittyvässä tietoyhteiskunnassa tarvitaan kansalaisilta jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä.

Kymenlaakson kesäyliopisto vastaa tähän elinikäisen oppimisen haasteeseen tarjoamalla koulutuksia kaiken ikäisille.  Ajan ilmiöt huomioidaan kehittämällä jatkuvasti koulutustarjontaa, josta löytyy opintoja lasten kuvataidekoulusta ja harrastuksiin liittyvistä kursseista aina ammatilliseen täydennyskoulutukseen, tutkintotavoitteisiin avoimen yliopiston kursseihin sekä ikääntyvien yliopistoon asti.

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä kesäyliopisto tarjoaa juhlavuotensa kunniaksi Ikääntyvien yliopistossa maksuttomia verkkoluentoja. Vanheneminen ei ole este uuden oppimiselle, vaan pikemminkin mahdollisuus käyttää aivoja uudella tavalla.

Professori Juhani Juntusen mukaan aivojen ominaisuudet muuttuvat iän myötä monella tapaa positiiviseen suuntaan. Vaikka lyhytmuisti heikkenee, niin verbaalisten kykyjen vahvuus lisääntyy ja muistipääoma sekä kyky hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia kasvaa. Myös oppimiskyky säilyy lähes ennallaan, sillä aivoissa sekä häviää että syntyy yhteyksiä koko ajan. Ihmisen vanhetessa aivojen rakenne muuttuu monimutkaisemmaksi ja ajattelu monipuolistuu. Käytämme aivosoluistamme vain pientä osaa, eivätkä terveen ihmisen oppimisen rakenteelliset ja toiminnalliset elementit huonone merkittävästi elinaikana. Terveellisten elämäntapojen lisäksi yksi aivotoimintaa parantavista toimenpiteistä on aivojen aktiivinen käyttäminen. Aivot eivät kulu käyttämällä, vaan toimivat sitä paremmin mitä enemmän niitä työllistää. (Juntunen)

Voidakseen hyvin aivot tarvitsevat toimintaa. Työelämästä pois jääneillä on paljon yhteiskunnankin kannalta arvokasta hiljaista tietoa. Seniori-ikäisten kannattaa vaalia pääomaansa pitämällä huolta hyvinvoinnistaan ja aktiivisuudestaan. Ikääntyvien yliopisto on yksi mahdollisuus oppia uutta ja tavata muita saman henkisiä. Ja mikä estää hyödyntämästä työelämän jälkeinen aika vaikka opiskelemalla avoimessa yliopistossa.

(Lähteet: professori, neurologian erikoislääkäri Juntunen Juhani. Aivot työssä, terveyskirjasto.fi. Kolmas ikä on uudenlainen elämänvaihe, etera.fi)